Prenatale gymnastiek laat toe aan de toekomstige moeder om stil te staan bij haar zwangerschap en de nakende bevalling. In een rustige sfeer wordt er aandacht gegeven aan een voorbereidende uitleg over de arbeid en de bevalling en algemene lichaamsoefeningen:

Postnatale gymnastiek kan van start gaan ongeveer 2 weken na de bevalling, hetzij 6 weken na een keizersnede, hetzij wanneer de moeder zich goed genoeg voelt om van start te gaan. Het best gebeurt dit 2x per week.

Tijdens de postnatale gymnastiek geeft de therapeute een aangepast programma waarbij de vrouw op eigen ritme en volgens eigen mogelijkheden de buik- en bekkenbodemspieren oefent.

Terug naar boven