Zowel Ann Kiekens, Laura Diricx als Marie-Anne Braeckman zijn niet geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we niet verbonden zijn aan de tarieven vooropgesteld door het R.I.Z.I.V.

De terugbetaling van de reguliere prestaties is ongeveer 50%.

Bij postoperatieve kinesitherapie binnen de 3 maanden na de ingreep is de terugbetaling iets meer.

Remgelden blijven in aanmerking komen voor de hospitalisatieverzekering alsook voor de maximumfactuur.

Patiënten die in het verleden een vorm van kanker gehad hebben, en hierdoor kinesitherapie nodig hebben, krijgen doorgaans blijvend een terugbetaling van het remgeld door hun hospitalisatieverzekering omdat dit beschouwd wordt als een ernstige chronische aandoening. (bijv. lymfedrainage bij een dikke arm na borstkanker,...)

Voor de patiënten met een omniostatuut of WIGW-statuut verandert er niets. Hier blijven de tarieven van het R.I.Z.I.V. gelden alsook de normale terugbetaling.

 • Eerste consultatie = supplement van 10 Euro voor opmaak dossier en intake bij courante kine
 • Courante behandeling = 35 euro
 • FA-pathologie (postop kine) = 35 euro
 • FB-pathologie (chronische problematiek) = 33 euro
 • FB-pathologie van 45 minuten (lymfoedeem) = 50 euro
 • E-pathologie (ernstige chronische problematiek) = 33 euro
 • E-pathologie van 60 minuten (ernstig lymfoedeem) = 57 euro
 • Jaarlijkse dossierkost bij E -en F-pathologie = 31 euro
 • Perinatale = 35 euro
 • Bekkenbodemkine = 38 euro
 • Indiba = supplement van 10 euro

Indien u in één kalenderjaar nog ergens anders kinesitherapie gehad heeft, dient u dit mee te delen teneinde een juiste opmaak te kunnen doen van uw getuigschrift voor verstrekte hulp. Het is ook niet toegelaten om 2 maal per dag behandeld te worden.

Terug naar boven